Osebno vozilo s priklopnikom BE kategorije

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz motornega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo čigar največja dovoljena masa te skupine vozil presega 3.500 kg.

Če skupina vozil presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg, lahko opravite le praktičen del izpita (koda 96). Za kodo 96 ne potrebujete tečaja CPP, teorije na izpitnem centru in tudi ne zdravniškega spričevala. Potrebno je opraviti predpisan program vožnje (minimalno 10 učnih ur) in izpit pred izpitno komisijo. Pogoj za kodo 96 je, da že imate vozniško dovoljenje B kategorije.

Osebno vozilo s priklopnikom BE kategorije

Če želite izpit za skupino vozil BE, kjer NDM presega 4250 kg potrebujete:

Zdravniški pregled

Zdravniško spričevalo potrjuje, da je kandidat telesno in duševno sposoben za vožnjo motornih vozil. Pregled se opravi v ambulanti medicine dela prometa in športa. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen ob omejitvah, ki jih določi zdravnik.

Tečaj in izpit iz CPP

Tečaj CPP obsega zakonsko določenih 4 učnih ur za vožnjo vozil BE kategorije.

Poteka v sodobno opremljeni učilnici na sedežu naše šole vožnje v Sinji gorici v popoldanskem času. Prijavite se lahko z osebnim obiskom v naših poslovnih enotah, preko telefona ali spletne prijavnice! Nudimo možnost izposoje knjige Dober voznik bom. Veljavnost uspešno opravljenega izpita iz teorije je tri leta.

Brezplačno lahko dostopate tudi do izpitnih vprašanj preko spletne strani UČENJE NA SPLETU.

Prva pomoč

Ker je pogoj za BE kategorijo že opravljen izpit B kategorije, tečaj prve pomoči velja od prej.

Teorija pred komisijo izpitnega centra

Ko kandidat dopolni predpisano starost 18 let in že ima vozniško dovoljenje B kategorije se lahko prijavi na teoretični del izpita.

Za prijavo potrebujete:

  • evidenčni karton vožnje
  • zdravniško spričevalo
  • kartonček prve pomoči (ali vozniško dovoljenje B kategorije)
  • osebni dokument
  • strošek teoretičnega izpita je prvič 42,10 € , drugič in vsak naslednji preizkus pa stane 28,50 €
  • prijava se opravi na Upravni enoti, proste termine lahko preverite na E-UPRAVA

Veljavnost teorije na izpitnem centru je 3 leta.

Praktično usposabljanje (vožnja z vozilom)

Z vožnjo smete pričeti, ko na izpitnem centru opravite teoretični del izpita. Pri vožnji je potrebno opraviti predpisan program vožnje, minimalno 16 učnih ur do prijave na izpit.

V naši avtošoli opravljamo izpite na izpitnih centrih v Ljubljani. Od 1.1.1021 v Postojni ni več možno opraviti vozniškega izpita. Cena izpitne vožnje za kodo 96 je prvič 51,10 €, drugič in vsaka naslednja vožnja pa 37,50 €. Cena izpita za BE kat. je 46,50 €, ta strošek se poravna ob prijavi na izpitno vožnjo na Upravni enoti.

Tudi če ste tečaj CPP opravili v drugi šoli vožnje, lahko z vožnjo nadaljujete pri nas.