Kolo z motorjem AM kategorije

Za pridobitev izpita AM kategorije potrebujete:

Zdravniški pregled

Zdravniško spričevalo potrjuje, da je kandidat telesno in duševno sposoben za vožnjo motornih vozil. Pregled se opravi v ambulanti medicine dela prometa in športa. Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen ob omejitvah, ki jih določi zdravnik.

Tečaj in izpit iz CPP pred komisijo izpitnega centra

Tečaj CPP obsega zakonsko določenih 16 ur in še dodatne 4 učne ure kot dodatne vsebine za vožnjo enoslednega vozila. Poteka v učilnici na sedežu naše avtošole v Sinji Gorici v popoldanskem času. Na tečaj CPP se lahko prijavite z osebnim obiskom v naših poslovnih prostorih, preko telefona ali spletne prijavnice!
Nudimo izposojo knjige "Z mopedom v promet". Cena knjige je 15€. Veljavnost opravljenega tečaja CPP je tri leta.

Brezplačno lahko dostopate tudi do izpitnih vprašanj preko spletne strani UČENJE NA SPLETU

Kolo z motorjem AM kategorije

Teoretični del izpita pred komisijo izpitnega centra:

za teorijo mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

  • tečaj CPP v šoli vožnje (evidenčni karton vožnje)
  • veljavno zdravniško spričevalo
  • veljaven osebni dokument
  • predpisana starost za kategorijo AM je 14 let in 6 mesecev
  • prijava se opravi na Upravni enoti, proste termine lahko preverite na E-UPRAVA
  • Pri prijavi na teoretični del vozniškega izpita za AM kategorijo mora kandidata na upravni enoti spremljati eden od staršev ali zakoniti skrbnik.

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči za AM kategorijo ni potreben.

Praktično usposabljanje (vožnja z vozilom)

Kandidat lahko prične s praktičnim delom izpita, ko uspešno opravi preizkus znanja CPP pred izpitno komisijo.
Vožnja obsega predpisan program vaj, ki se lahko izvede z minimalno 16 ur vožnje.
Praktično usposabljanje za AM kategorijo se opravlja na Vrhniki.
Izpitna vožnja se opravi, ko kandidat dopolni 15 let.
Cena izpitne vožnje je 37,50 €